Trinidad & Tobago

Vi driver to førskoler i det fattige Malony slumområdet. Offisielt er grunnskolen i Trinidad åpen for alle barn og er både gratis og obligatorisk. Det er på papiret. Virkeligheten er en annen. Det er et krav at barn må ha gått på førskole og lært grunnleggende ferdigheter før de får begynne på grunnskolen.

 

trinidad-kartFor fattige familier er dette et stort problem. Førskolene er ofte private og krever høye skoleavgifter. Fattige familier har ikke råd til å sende barna sine dit. Dette gjør at den fattige delen av befolkningen blir dømt til et liv i fortsatt fattigdom med få muligheter til å forandre sin situasjon.

En mulighet til utdanning

Målet med Star of Hopes førskoleaktivitet, er å gi fattige barn de kunnskaper som kreves for at de skal komme inn på grunnskolen. Da vil de i fremtiden få bedre muligheter til å kunne styre sine egne liv.

På Star of Hopes skoler får barna også et næringsrikt måltid om dagen, i tillegg til grunnleggende helseundersøkelser. Tilsammen kan dette skape muligheter for at barn fra fattige miljøer kan reise seg og vokse opp til å bli friske voksne mennesker med skolegang, noe som bidrar til at de kan forsørge seg selv og sin familie. På denne måten bidrar vi også til å skape utvikling i hele lokalsamfunnet! For hvordan skal et barn komme seg ut av fattigdommen hvis han eller hun kan ikke lese eller skrive, alltid er sulten eller syk?

trinidad-gutt-i-klasserom

Et annet viktig mål med vår virksomhet, er å gi barna økt selvtillit ved å vise dem og deres foreldre at det finnes mennesker i andre steder i verden som kjenner til den vanskelige livssituasjonen de lever i og som vil hjelpe dem å få et bedre liv.

Prosjektene vi driver heter Malony Nursery School og St.Joseph Nursery School.