Latvia

Målet med dette arbeidet er å forbedre levekårene for barn. Vi tilbyr dem et sted hvor de blir behandlet med kjærlighet, forståelse og respekt. Vi lærer deres foreldre hvilke rettigheter de har, og vi arbeider med å endre holdninger til mennesker med funksjonsnedsettinger hos helsepersonell, politikere og i samfunnet for øvrig. I tillegg bidrar vi med kunnskapsoverføring fra skandinaviske ergoterapeuter, fysioterapeuter og spesialpedagoger.

 

Synet på barn med funksjonsnedsettelser har lenge vært preget av forestillingen om at personer med nedsatt funksjonsevne ikke kan bidra i samfunnet, og derfor er mindreverdige. Disse barna er derfor blitt plassert på institusjoner, hvor de ikke har hatt noen mulighet til å utvikle seg og leve et fullverdig liv.

latvia-gutt-tegner

På sentrene som Star of Hope støtter, får barna lære å bruke kroppen sin, møte andre barn, trene på å snakke og ha gymnastikk. De får også bruke hendene sine til modellering, håndarbeid og mye mer.latvia-kart

For de eldre barna har vi etablert Star of Hopes dagsentre. Målet med et dagsenter er at unge mennesker skal lære å ta vare på seg selv og finne sin plass i livet. Her kan de lære forskjellige typer arbeid: Keramikk, veving, skreddersøm, skomakeri og møbelsnekring. De drar på turer sammen, arrangerer fester og lærer å kommunisere med hverandre. De lærer også å komme seg rundt i byen, ta buss, handle og ha sosialt samvær med andre. Dette var helt utelukket for bare noen få år siden.