Kenya

Halvparten av Kenyas befolkning er under 15 år, og myndighetene har ikke mulighet til å gi en god skolegang for alle. Vi arbeider hovedsakelig med før- og grunnskoler i landet. I tillegg til dette utfører vi katastrofearbeid, deler ut mat og borer brønner med rent vann. Vi utvikler også landbruksprosjekter i det tørre området Turkana i Nordvest-Kenya.

 

Prosjektene

Vi driver i dag totalt fem prosjekter i landet, som daglig mottar ca 700 barn og 50 yrkesfagelever. Alle prosjektene ligger i nærheten av kystbyen Mombasa.kenya-kart

Jimba Nursery School – åpnet i 2008, ligger 3 mil utenfor kystbyen Mombasa. 200 barn går på denne skolen.

Star of Hope Nursery School – ligger i Mikindani. Skolen ble bygget i 1987 med støtte fra svenske Norad, SIDA. 250 barn går på denne skolen.

Mdomo Nursery School – ligger ca 1,5 mil utenfor kystbyen Mombasa og ta hver dag imot 70 barn

Living Word School – ligger i Mikindani. Skolen ble bygget i 1996 med støtte fra SIDA. 170 barn går på denne skolen.

Star of Hope Training Institute – vår yrkesskole, ligger i Mikindani. Prosjektet ble startet i 2001 og tar hver dag mot ca. 50 studenter mellom 14 og 20 år.

Ved våre skoler får barna omsorg og muligheten til å utvikle seg gjennom lek i trygge omgivelser med våre dyktige, omsorgsfulle og kunnskapsrike medarbeidere. I yrkesskolen lærer elevene å sy, drive jordbruk eller jobbe med IT. På skolen dyrker ansatte og barn grønnsaker sammen, og det finnes også en kyllingfarm. Grønnsakene og kyllingene er ikke bare en del av utdanningen, men brukes også til matlaging på skolene.