Haiti

I Haiti arbeider vi først og fremst med å drive eller gi støtte til syv før- og grunnskoler i fattige landsbyer. 3000 barn går hver dag på skolen i ett av disse skoleprosjektene. Grunnskolen i Haiti er tilgjengelig for alle på papiret; den er både gratis og obligatorisk. Virkeligheten er dessverre litt annerledes, fordi landet har stor mangel på skoler. Selv om det finnes en skole, er det mange barn som ikke kommer inn fordi foreldrene ikke har råd til å kjøpe skolemateriell og skoleuniform.

 

Prosjektene

haiti-kartProsjektene vi driver på Haiti, er spredt over et stort geografisk område. De ligger i landsbyene Hesse, Jeanton, Boyer, Dano, Bois Negresse, Marigot og Rigaud. I seks av disse landsbyene opplevde vi at skolene ble rasert i jordskjelvet som rammet landet i 2010. Mye av arbeidet de siste årene har derfor gått med på å bygge opp igjen disse landsbyene og hjelpe barna tilbake til en normal hverdag. Vi har boret brønner i landsbyene og bygget skoler som har blitt et eksempel for myndighetene i hvordan man kan bygge noe som vil tåle fremtidige jordskjelv.

Mange former for hjelp

Vi driver i tillegg til skolene, helseprosjekter, landsbyutviklingsprosjekter, gir støtte til utbygging av vannanlegg og veier, yrkesutdanning for foreldre, geiteprosjekter samt utlånsbanker hvor fattige bønder kan låne verktøy, gjødsel, planter og så såkorn.