Ghana

Målet med våre førskoleaktiviteter i Ghana, er å gi fattige barn de kunnskapene som kreves for å komme inn på grunnskolen, som i utgangspunktet er både gratis og obligatorisk. På våre skoler får barna også et næringsrikt måltid om dagen, noe som motiverer foreldrene til å sende barna på skolen. I tillegg er førskolen en lettelse for mødre som ikke har mulighet til å ta barna med på jobben. Der kan de trygt overlate barna til lærerne på skolen mens de selv går på arbeid.

 

I Ghana arbeider Star of Hope først og fremst med å drive eller gi støtte til før- og grunnskoler i fattige områder

Grunnskolen i Ghana er tilgjengelig for alle og er både gratis og obligatorisk – på papiret. Virkeligheten er imidlertid litt annerledes. Det er stor mangel på skolebygninger, spesielt på landsbygda. Selv om det finnes skoler, er det mange barn som ikke kan gå der fordi foreldrene ikke har råd til å kjøpe skolemateriell og skoleuniformer. En annen hindring er at staten krever at barn må ha gått på førskole før de slipper inn på grunnskolen. Førskolene er ofte private og dyre.

ghana-klasserom-ute

ghana-kart

Det grunnleggende problemet er den utbredte fattigdommen i landet. Slik er det på mange av de steder hvor Star of Hope arbeider. Mange barn kan ikke gå på skole fordi de må arbeide for å bidra til at familien kan overleve. En dag på skolen betyr en dag med tapte inntekter og mindre mat for familien.

Målet med skolen er å gi barn en utdannelse og en mulighet for en bedre fremtid hvor de kan styre sine egne liv.

 

 

ghana-jenteProsjektene

I dag har vi følgende prosjekter: Dominase, Moree, Osae Krodua, Kobeng, Pecchi og Akobima.

Mange former for hjelp

I tillegg til selve skolevirksomheten arbeider Star of Hope i Ghana med utviklingsprosjekter i landsbyer. Det kan være for eksempel forbedring av landbruksmetoder, bedre helsetilbud, utdanningsprosjekter og inntektsgivende aktiviteter, spesielt for kvinner. Vi har også utstyrt helseklinikker, renovert flere statlige skoler og borret bønner.