Bidra

Alle barn har rett
til å gå på skole.

Men sånn er det ikke enda…